MYNDIGHETEN TRAFIKANALYS
Illustrationer för Trafikanalys informationsmaterial: sysselsättning och klimatlag.