TIDSKRIFTEN STAD
TEMA Grön stad för hållbarhet – hur ska den skapas?
Illustrationer till artiklar om gröna städer, hälsa och välbefinnande. Stora parker gör staden hållbar. Där stad blir park – staden som rekreationsområde.