Tecknaren
Illustration till krönika om gemenskap och kollektiv, för Svenska Tecknares tidning Tecknaren.