TIDSKRIFTEN STAD
TEMA Lager på lager, vårt moderna kulturarv.
Omslagsillustration. 
Illustrationer till artiklar om försvunna platser och minnen, om grönt kulturarv – humleodling och öl, och om Riksantikvarieämbetets vision om att alla ska uppleva att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige
Designbyrå: Spektra Design. ​​​​​​​
Tidskriften STAD ges ut av tankesmedjan Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet.