TIDSKRIFTEN STAD
TEMA Lager på lager, vårt moderna kulturarv.
Omslagsillustration. 
Illustrationer till artiklar om försvunna platser och minnen, om grönt kulturarv – humleodling och öl, och om Riksantikvarieämbetets vision om att alla ska uppleva att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige
Tidskriften STAD ges ut av tankesmedjan Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet.