Tidskriften STAD
TEMA Tid för beredskap – är staden rustad? 
Vad kostar det att staden är ur funktion och hur får vi mat på bordet? Kan stadsrummet bidra till att människor tar hand om varandra i en krissituation? Ledarillustration med porträtt av chefredaktör. Hur förbereder vi barnen?
Designbyrå: Spektra Design. 
Tidskriften STAD ges ut av tankesmedjan Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet.