RES
Illustration för Målartågs ombordtidning Res, om pendlartrender.
Designbyrå: Blomquist Communication.