Tidningen Miljötrender
Artikelillustrationer till tidningen Miljötrender som ges ut av Sveriges Lantbruksuniversitet
. Om jordbruk som möter ett mer extremt klimat – från torka till översvämning, om myrar och om vattenpest – en invasiv växt som sprider sig i våra vattendrag.