Tidningen Miljötrender
Artikelillustrationer till tidningen Miljötrender som ges ut av Sveriges Lantbruksuniversitet.
Om jordbruk som möter ett mer extremt klimat – från torka till översvämning. Om naturliga myrar – en kolfälla eller en kolkälla? Och om vattenpest – en invasiv växt som sprider sig i våra vattendrag.
Designbyrå: Spektra Design.