TIDSKRIFTEN STAD
TEMA Landskap för levande och döda
Om begravningsplatsens roll som offentligt rum när staden förtätas. Om framtida begravningsmöjligheter, som att komposteras eller att bli en vilobiotop.