Löneläget – Psykologförbundet
En broschyr om lönestatistik publicerad av Sveriges Psykologförbund. 
Från karaktärer 2015 till abstrakta former 2018.
Designbyrå: Spektra Design. ​​​​​​​