Fixa föräldraskapet
En bok om att bli och vara förälder, producerad för Sveriges Psykologförbund. 
Kapitelillustrationer om bland annat barns utveckling, att vara en tillräckligt bra förälder, förberedelser inför förlossningen, barns anknytning, barn och mat samt barn och språk.
Designbyrå: Spektra Design.