Tidskriften STAD
TEMA Den smarta staden – hur påverkas vi av tekniken.
Cyborger är vi allihopa! Big Brother´s big data. Demokrati och teknik. Från konsument till producent om cirkulär ekonomi.