Tidskriften STAD​​​​​​​
TEMA Barn har sin plats i staden! 
Nödvändighet med barnperspektiv i stadsplaneringen. Barns livskvalitet. Vad är en bra lekmiljö?
Designbyrå: Spektra Design. 
Tidskriften STAD ges ut av tankesmedjan Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet.