AJ CAMPS
Illustration till skidåkarna Anna och Johan Olssons företag AJ Camps.