Tidskriften STAD
TEMA Urbana agendor – världens städer ska lösa miljöproblemen
 Om FN:s nya globala mål för att uppnå hållbarhet – Agenda 2030 kretsar kring människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap. En djupdykning i New Urban Agenda, för hållbar stadsutveckling. Lokala lösningar på globala problem.
Designbyrå: Spektra Design. ​​​​​​​
Tidskriften STAD ges ut av tankesmedjan Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet.