Temaillustrationer till Tidskriften Stad, Grön stad för hållbarhet – hur ska den skapas?
Omslag, inledning, illustrationer till artiklar och ledare samt grafiska element. Tidskriften Stad ges ut av tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Lantbruksunversitet.