Temaillustrationer till Tidskriften Stad, Grön stad för hållbarhet – hur ska den skapas? Texter om bland annat stora parker, att vandra och att åldras i staden.
Omslag, inledning, illustrationer till artiklar och ledare samt grafiska element. Tidskriften Stad ges ut av tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Lantbruksunversitet.