Temaillustrationer till Tidskriften Stad, Urbana agendor – Världens städer ska lösa miljöproblemen.
Omslag, inledning, illustrationer till artiklar och ledare samt grafiska element. Tidskriften Stad ges ut av tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Lantbruksunversitet.