innehall2
bad3 18_omslag2lpareoyster_skog grilla1hundprom

Temaillustrationer till Tidskriften Stad, Bland blåbärsris och rosor. Om det urbana friluftslivet.
Omslag, inledning, illustrationer till artiklar och ledare samt grafiska element. Tidskriften Stad ges ut av tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Lantbruksunversitet.