1omslag19
1_cyborg2avslut

 

1_demo_antenn

 


1_demokraticyborghandfotboll

Temaillustrationer till Tidskriften Stad, Den smarta staden – hur påverkas vi av tekniken?
Omslag, inledning, illustrationer till artiklar och ledare samt grafiska element. Tidskriften Stad ges ut av tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Lantbruksunversitet.