omslaget_Stad_blom sorg2vilobiotop

jogg

1kompost_NY1sorg
picknicken

Temaillustrationer till Tidskriften Stad, Landskap för levande och döda.
Omslag, inledning, illustrationer till artiklar och ledare samt grafiska element. Tidskriften Stad ges ut av tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Lantbruksunversitet.