stad_omslag

 

stad_raa

stad_avslut

 

_flaskahumle

Temaillustrationer till Tidskriften Stad, Lager på lager, vårt moderna kulturarv. Omslag, inledning, illustrationer till artiklar och ledare. Tidskriften Stad ges ut av tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.