Illustrationer till artiklar, omslag och inledningssida. Tidningen Origo, Lärarförbundet.