fokushogriskIllustrationer till tidningen Specialpedagogik. Artiklar om Eleven i fokus och Särskolan – en högriskverksamhet.