lonelagetpsykologer
spargri

Illustrationer till Sveriges psykologförbunds broschyr om löneutveckling, Löneläget. Via Spektra Design.
Ny färgsättning för 2016 års folder.