foretagarenNY kopiaportfolj kopia

Illustrationer till Psykologiförbundets broschyr om företagande. Via Spektra Design.