foretagarenNY kopiaportfolj kopia

Illustrationer till Sveriges psykologiförbunds broschyr om företagande. Via Spektra Design.