1lonelaget
lonelaget2

Illustrationer till Psykologförbundets broschyr Löneläget, om lönestatistik. Via Spektra Design.