huvudrattenHuvudrätt – mental träning för alla, formgivning av inlaga och omslag. Ekerlids förlag.