intro

Illustration publiserad i Lärarförbundets tidning Origo, för lärare inom matematik, teknik och naturvetenskap. Tema Laborationer.