sexsurfIllustrationer till Psykologiguidens bok Jag känner mig så konstig.
Jag skäms över mitt sexsurfande.